Privacy Policy | AVG

 

1. Privacy Verklaring

VanKaarstotServet gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website. VanKaarstotServet verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van VanKaarstotServet aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van de VanKaarstotServet website verzamelt VanKaarstotServet twee soorten gegevens van de gebruiker: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de VanKaarstotServet website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan VanKaarstotServet heeft verstrekt. Het eigendom van de door VanKaarstotServet verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan VanKaarstotServet verstrekt hebben. VanKaarstotServet bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor VanKaarstotServet deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden

VanKaarstotServet verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over VanKaarstotServet of voor de verwerking van de bestelling.. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met VanKaarstotServet via het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door VanKaarstotServet verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van VanKaarstotServet en worden aangewend om de VanKaarstotServet website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden

Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt VanKaarstotServet geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die VanKaarstotServet namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies

VanKaarstotServet kan gebruik maken van zogenaamde “technische cookies”. Deze cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen VanKaarstotServet in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de VanKaarstotServet website, dan wel de diensten van VanKaarstotServet. In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. VanKaarstotServet wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een email voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als erkende en veilige webshop voldoet VanKaarstotServet aan de per 25 mei 2018 geldende eisen voor websites voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder een opsomming van de relevante informatie.
• Verantwoordelijke persoon voor de uitvoering en monitoring van de AVG is Meint Schepers, eigenaar van VanKaarstotServet. Dhr. Schepers is te bereiken via de mail op info [ad] vankaarstotservet.nl of telefonisch op 085 4890201.
• De persoonsgegevens die bij een bestelling worden gevraagd in te voeren zijn noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de verwerking van de bestellingen. Het gaat hierbij om naam, straatnaam, huisnummer, postcode, stad, land, telefoonnummer en emailadres. Het emailadres wordt gebruikt om alle correspondentie met betrekking tot een bestelling naar te verzenden: bestelbevestiging, verzendbevestiging, track en trace gegevens. In voorkomende gevallen wordt het emailadres gebruikt voor de verzending van een factuur, nieuwsbrief en een account-update. Het telefoonnummer is nodig in het geval van calamiteiten met betrekking tot de verwerking of aflevering van de bestelling.
• Onze leveranciers ontvangen persoonsgegevens voor het verzenden van de bestelling. Het gaat hierbij om de naam, straat, huisnummer, postcode, stad en land. Met alle leveranciers is een verwerkersovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het veilig bewaren van de gegevens en het vernietigen van uw gegevens na de gestelde wettelijk bewaartermijn. Tevens staat hierin geregeld welke stappen worden ondernomen in het geval van datalekken bij onze leveranciers.
• Vierde partijen, de affiliaties en adverteerplatformen (waaronder Google, Facebook, Marktplaats, Twitter en Tradetracker) hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens in ons systeem. De gegevens die zij verzamelen met behulp van cookies zijn nodig als statistische gegevens van het internetverkeer naar de webshop. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Met de betreffende partijen zijn tevens afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaring en vernietiging van deze gegevens.
• Voor de duur van het bewaren van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de minimale wettelijke bewaartijd van de belastingdienst: 7 jaar.
• Mocht een datalek ontstaan in ons webshopsysteem, zal onmiddellijk onze externe ontwikkelaar op de hoogte worden gesteld om het probleem op te lossen en melding worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens.